4-dagars utbildning i kognitiv rehabilitering med neuropsykologiskt perspektiv. För Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Tid: 4 - 7 oktober. 

Plats: Göteborg (Om restriktioner pga Covid-19 kvarstår, erbjuds detta tillfälle online, via Teams.) 

Kostnad: 10 400 kr/person inkl lunch och fika. Exkl moms.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Tid: 15 - 18 november.

Plats: Umeå folkets hus.

Kostnad: 10 400 kr/person inkl lunch och fika. Exkl moms. 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Kontakta mig för mer information på christin.kicki.haggstrom@gmail.com eller direkt via sidan under fliken "Kontakt och Anmälan".

 

Preliminärt schema:

Dag 1: Neuropsykologins anatomi och organisation. Genomgång av grund­läggande strukturer och processer samt kort om hjärnans blod­för­sörj­ning. Neuropsykologi – kognition. Teoretisk referens­ram. Klinisk tanke­modell för kognitiv rehabilitering och dess historia. Genomgång av våra kognitiva förmågor (ca 35 st).

 

Dag 2: Neuropsykologi/kognition: fortsätter genom­gången av våra ca 35 kog­ni­tiva för­må­gor. Neglektfenomenet Tillämpning. Funk­tions­analys. På­börja grupparbete kring pa­tient­fall; att fastställa funktionsutfall utifrån pre­sen­ter­ad arbetsmodell som underlag till be­slut för be­hand­lings­strate­gier.

 

Dag 3: Bedömningsmetodik. Aktivitet/funktions-analys. Att analysera vilka kog­ni­tiva funk­tioner/­för­mågor som krävs i en viss aktiv­itet. Att redo­göra för hur ett visst funktionsutfall påverkar utförandet av akti­vi­te­ten. Coping- samt insiktsproblematik. Minnesprocessen. Atten­tion. Be­hand­lings­meto­dik. Upprättande av be­hand­lings­strate­gier. Video­film, pati­ent­upp­gift 1+ 2: Grupparbete, behandlings- och åt­gärds­pro­gram ut­ifrån presenterad metod.

 

Dag 4: Fortsättning av grupparbeten, ungefär som dag 3.

 

Preliminära tider:

Dag 1: 09.30 – 16.00

Dag 2-3 : 08.30 – 15.00

Dag 4 : 08.30 - 16.00