1-dagsutbildning Beteendesvårigheter efter hjärnskada - Kognitiv rehabilitering

Målgrupp: sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter, läkare, kuratorer, logopeder,biståndsbedömare, personliga assistenter m.fl.

 

OBS ej för arbetsterapeuter och sjukgymnaster!

 

• Varför ser det så rörigt ut när Svea klär sig? Hon får ingen ordning på kläderna.

• Varför kör Sven in i dörrkarmen varje gång han ska passera en dörr­öpp­ning?

• Varför hittar inte Åke bland sina saker på bordet?

• Varför har Kalle svårt att läsa tidningen, trots att han inte har afasi?

• Varför kan Stina inte hitta på av­del­ningen eller i hemmet?

• Varför är Pär aggressiv?

 

Vid stroke och vid andra förvärvade hjärn­skador, drabbas olika delar av hjärnan. Beroende på var skadan uppstår kan det bli olika beteendestörningar som påverkar förmågan att klara vardagliga aktiviteter och göromål på olika sätt. Neglekt, spatial störning, nedsatt impuls­hämning och flexi­bili­tet, nedsatt initiativ, visuell agnosi samt nedsatt insikt är be­näm­nin­gar på olika kognitiva svårig­heter. Kognition handlar om att förstå och hantera sin värld och sitt liv. Under föreläsningen tas praktiska exempel upp och videofilm används också för att be­skri­va hur per­soner med kognitiva svår­ig­het­er ter sig.

 

Syftet med utbildningsdagen är att kursdeltagarna får kunskap om:

 

• olika kognitiva svårigheter som kan uppstå vid hjärnskada för att kunna känna igen dem hos vårdtagaren.

• hur man kan ta reda på vårdtagarens resurser som hjälper dem att klara av aktiviteter och göro­mål på ett bättre sätt.

• vilket stöd och bemötande den hjärnskadade behöver för att lära sig på nytt eller för att kompensera för nedsatta kognitiva förmågor.

• vikten av teamarbete runt hjärn­skada­de individer.

 

2400 kr/person inkl lunch och fika. Exkl moms.

(3300 kr/person från

1 januari 2021).

Tid: 7 december 

Plats: Stockholm

 

Anmäl intresse via formulär under fliken Kontakt & Anmälan.