DBF För att beställa bedömningsmaterialet DBF (Djupa, bakre, främre kognitiva förmågor), kontakta Ing-Britt Häger via mail ibch@live.se

Utbildning

- Fyra dagars grundutbildning för verksamma Sjukgymnaster/ Fysioterapeuter och Arb­ets­tera­peuter

- Endagsutbildning för verksamma Sjuk­sköters­kor, Undersköterskor, Rehab­ili­terings­assist­enter, Personliga assist­enter, Kuratorer, Läkare, Bi­stånds­bedömare, Logopeder, Lärare m.fl.

Handledning

- Handledningsuppdrag för personliga assistenter, hemtjänst, rehabiliteringsteam inom primärvård mm.

Konsultation

- Uppdrag anpassade efter förfrågan.