DBF För att beställa bedömningsmaterialet DBF (Djupa, bakre, främre kognitiva förmågor), kontakta Ing-Britt Häger via mail ibch@live.se .

Utbildning

 

- 4-dagars grundutbildning för verksamma Sjukgymnaster/ Fysioterapeuter och Arb­ets­tera­peuter.

 

 

- 1-dagsutbildning för verksamma Sjuk­sköters­kor, Undersköterskor, Rehab­ili­terings­assist­enter, Personliga assist­enter, Kuratorer, Läkare, Bi­stånds­bedömare, Logopeder, Lärare m.fl.

 

 

Handledning

 

- Handledningsuppdrag för personliga assistenter, hemtjänst, rehabiliteringsteam inom primärvård mm.

 

 

Konsultation

 

- Uppdrag anpassade efter förfrågan.