Utbildning

4-dagars grundutbildning för verksamma Fysioterapeuter och Arb­ets­tera­peuter. (Mer information under flik "Grundkurs").

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

4-dagars fördjupningskurs för verksamma Fysioterapeuter och Arbetsterapeuter. (Mer information under fliken "Fördjupningskurs").

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

1-dagsutbildning för verksamma Sjuk­sköters­kor, Undersköterskor, Rehab­ili­terings­assist­enter, Personliga assist­enter, Kuratorer, Läkare, Bi­stånds­bedömare, Logopeder, Lärare m.fl. (Mer information under fliken "Endagskurs").

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Hands-on-utbildning om spasticitet, 1 dag. (Mer information under fliken "Spasticitet").

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Handledning

- Handledningsuppdrag riktat mot personliga assistenter, hemtjänst, rehabiliteringsteam inom primärvård mm.

Konsultation

- Uppdragsutbildning anpassade efter förfrågan.

 

Copyright © 2022 Christin Häggström Utbildning