Tid: Live 1-3 november, online 12 november, 2021. 

Plats: 1-3 november- Stockholm. Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 11.

Kostnad: 10 400 exkl moms.

Gå in under fliken Kontakt & Anmälan och ange intresse och önskemål. Eller maila mig direkt på christin.kicki.haggstrom@gmail.com

 

Utbildningsprogram och tider

Måndag 1 november, i Stockholm.

Frukost 8.45-9.30 Start 9.30 - slut 16.00

Repetition hjärnans anatomi och funktion.

Patientens väg från insjuknande och, sen då? Genomgång av våra kognitiva förmågor, repetition bedömning, inriktning behandlingsstrategier.

Tisdag 2 november, i Stockholm.

Start 8.30 - slut 16.00

Kommunikationssvårigheter efter hjärnskada, bedömning och behandlingsstrategier. Minnessvårigheter. Fatigue efter hjärnskada, aktivitetsbalans, vad är det och vilket stöd kan vi ge patienten?

Onsdag 3 november, i Stockholm.

Start 8.30 - slut 15.30

Grupparbeten med patientfall, inriktat på behandlingsstrategier. Intro till eget arbete med patientfall.

Fredag 12 november, Online.

Start 8.30 slut 16.00.

Dag fyra möts vi online. Innan dess har vi jobbat med egna patientfall. Vi redovisar våra upplevelser. Reflekterar över vår bedömning, och skapar en behandlingsplan utifrån våra upptäckter.

 

Saknar du något i programmet? Hör av dig, jag är tacksam för all feed back!