4-dagars fördjupningskurs i kognitiv rehabilitering med neuropsykologiskt perspektiv. För Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter.

Tid: 5-7 december i Stockholm och 16 januari online. 

Kostnad: 11.500 kr

För anmälan maila christin.kicki.haggstrom@gmail.com

För anmälan eller mer information, maila mig på christin.kicki.haggstrom@gmail.com

Utbildningsprogram och tider

Dag 1.

Frukost 8.45-9.30 Start 9.30 - slut 16.00

Repetition hjärnans anatomi och funktion.

Patientens väg från insjuknande och, sen då? Genomgång av våra kognitiva förmågor, repetition bedömning, inriktning behandlingsstrategier.

Dag 2.

Start 8.30 - slut 16.00

Kommunikationssvårigheter efter hjärnskada, bedömning och behandlingsstrategier. Minnessvårigheter. Fatigue efter hjärnskada, aktivitetsbalans, vad är det och vilket stöd kan vi ge patienten?

Dag 3.

Start 8.30 - slut 15.30

Grupparbeten med patientfall, inriktat på behandlingsstrategier. Intro till eget arbete med patientfall.

Dag 4, Online.

Start 8.30 slut 16.00.

Dag fyra möts vi online. Innan dess har vi jobbat med egna patientfall. Vi redovisar våra upplevelser. Reflekterar över vår bedömning, och skapar en behandlingsplan utifrån våra upptäckter.

Copyright © 2022, Christin Häggström Utbildning AB. 

 

Saknar du något i programmet? Hör av dig, jag är tacksam för all feedback!