1-dags hands-on-kurs om SPASTICITET för yrkesverksamma Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter.

Tid: Pga Covid-19 flyttas det planerade tillfället i juni, fram till 27 september 2021, kl 8.30 - 16.30.

Plats: Stockholm.

Kostnad: 3 300 kr/person inkl lunch och fika. Exkl moms.

Kontakta mig för mer information på chutbildning@gmail.com eller direkt via sidan under "Kontakt och Anmälan". Om restriktioner pga Covid-19 kvarstår kommer tillfället att flyttas framåt.

Hur hanterar jag en individ med spasticitet efter hjärnskada? 

Innehåll:

Vad är spasticitet? 

Orsak till spasticitet efter stroke.

Symtom på spasticitet.

Bedömning och planering av behandlingsstrategier.

Anamnes, status och dokumentationshantering.

Behandling/ rehabilitering av individ med spastiska svårigheter.

Strategier

- vid förflyttning

- vid på- och avklädning

- vid hygien

- vid träning

Utbildningen tillhandahåller träningsprogram, scheman och utvärderingsdokument efter behov.

Jag ser fram emot ett tillfälle med utbytande av erfarenheter.

Välkomna!