Bedömningsmaterial med grund i Lurias teorier.

 

 

Du bör ha gått fyradagarskursen i Kognitiv rehabilitering, eller liknande utbildning, för att kunna använda bedömningsmaterialet DBF.

För att beställa bedömningsmaterialet DBF (Djupa, Bakre, Främre kognitiva förmågor), kontakta Ing-Britt Häger via mail ibch@live.se .

 

Kognitiva checklistan är ett material utvecklat av Örebro region. (Kognitiv checklista. Regionförbundet Örebro, mars 2012)

Går att hämta på nätet https://www.demenscentrum.se/sites/default/files/globalassets/kognitiv-checklista_orebro.pdf