Erbjuder utbildning, främst i

Kognitiv rehabilitering med neuropsykologiskt perspektiv

Gunnel Erikssons utbildning i Kognitiv rehabilitering, med neuropsykologiskt perspektiv, har tagits över av Christin Häggström Utbildning AB. Samma koncept, ny föreläsare. För referens: www.geu.se gunnel@geu.se 070-892 39 01

Copyright © 2022, Christin Häggström Utbildning AB. 

Genom utbildningen får du:

- Kunskap om de olika kognitiva förmågorna, med grund i Lurias teori

- Kunskap om hur människan kan påverkas kognitivt efter en hjärnskada

- Möjlighet att sätta ord på dina bedömningar

- En verktygslåda av fungerande behandlingsstrategier

- En god grund till att kunna använda utbildningsmaterialet DBF.

För att beställa bedömningsmaterialet DBF (Djupa, Bakre, Främre kognitiva förmågor), kontakta Ing-Britt Häger via mail ibch@live.se . 

Varför behövs utbildningen?

Efter stroke, traumatisk hjärnskada eller vid neurologisk sjukdom, kan olika delar av hjärnan skadas. Beroende på var skadan är lokaliserad, påverkas funktionen olika.

Symtom kan vara motoriska och/eller kognitiva.

Kognitiva symtom kan påverka vår förmåga att klara vår vardag på olika sätt.

Minnessvårigheter, neglekt, spatiala svårigheter, nedsatt im­puls­häm­ning och flexi­bili­tet, afasi, plan­erings­svårig­heter, nedsatt tids­upp­fatt­ning, nedsatt insikt. Detta är några be­nämn­ingar på olika kog­ni­tiva svår­ig­het­er.

I utbildningen lär vi oss att bedömma hur kognitiva svårigheter kan visa sig i vardagen. Vi lär oss hur hjärnans olika delar interagerar med varandra och hur individens självständighet och livskvalitet kan påverkas av vårt bemötande.

Hjärnan är plastisk och påverkbar. Med kunskap om vilka resurser/ kognitiva förmågor som kvarstår efter en skada, kan vi hitta nya vägar, verktyg, strategier att hantera vardagen.

Vem är Christin Häggström?

Christin Häggström har sedan -94 skaffat sig gedigna kunskaper inom neurologi och hjärnskaderehabilitering. Hon har erfarenhet från hela vårdkedjan. Akutvård inom Stroke och Neuro, Rehabiliteringsmedicin- med traumatiska hjärnskadade, hemrehabilitering i Stroke/ Neuroteam, öppenvård för patienter med MS och Parkinson mm.