Erbjuder utbildning i

Kognitiv rehabilitering med neuropsykologiskt perspektiv...

Gunnel Erikssons utbildning i Kognitiv rehabilitering, med neuropsykologiskt perspektiv, har tagits över av Christin Häggström Utbildning AB. Samma koncept, ny föreläsare. För referens: www.geu.se gunnel@geu.se 070-892 39 01

Genom utbildningen får du:

- Kunskap om de olika kognitiva förmågorna, med grund i Lurias teori

- Kunskap om hur människan kan påverkas kognitivt efter en hjärnskada

- Möjlighet att sätta ord på dina bedömningar

- En verktygslåda av fungerande behandlingsstrategier

- En god grund till att kunna använda utbildningsmaterialet DBF. 

För att beställa bedömningsmaterialet DBF (Djupa, Bakre, Främre kognitiva förmågor), kontakta Ing-Britt Häger via mail ibch@live.se .

.. och Spasticitet.

Jobbar du på något sätt med patienter som har symtom av spasticitet, hypertonus, rigiditet? På grund av stroke, MS, Parkinson, CP eller av annan centralneurologisk orsak. Min erfarenhet säger att bedömning och behandlingsstrategier skiljer mycket beroende på vem patienten möter.

Under den här dagen går jag igenom grundproblematik och orsaker till spasticitet. Vi provar på naturliga rörelsemönster och hur vi rent "hands on" kan guida patienten till tonusnormalisering i dennes vardagsaktiviteter.

Forskning pågår om orsaker, symtom och om definition av dessa. Olika professioner ser på det från olika perspektiv.

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen, utbyta erfarenhet, dela med oss av aktuella frågeställningar, nyheter och forskningsresultat. 

Vi för en dialog om hur vi jobbar med dessa patienter och kommer fram till hur teamet gemensamt faktiskt kan skapa evidensbaserade interventioner. Och med stöd av nationella riktlinjer, trycker vi på frågan om hur vi håller information aktuell genom hela vårdkedjan.

Copyright © 2024 Christin Häggström Utbildning AB