1-dags hands-on-kurs om SPASTICITET för yrkesverksamma Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter.

Tid: Inget tillfälle inplanerat ännu. Kontakta mig vid intresse. Får vi ihop tillräckligt många så bokar vi.

Plats: LINET Sweden AB, Vallgatan 5, 170 67 SOLNA https://goo.gl/maps/5514NV1MvqT4tQF8A

Kostnad: 3 900 kr/person.

För intresseanmälan eller mer information, maila mig på christin.kicki.haggstrom@gmail.com

Är ni fler på samma arbetsplats med intresse för kursen kan jag, istället för att ni ska åka, komma till er. Kontakta mig för offert.

Innehåll:

Vad är spasticitet? 

Orsak till spasticitet efter stroke.

Symtom på spasticitet.

Bedömning och planering av behandlingsstrategier.

Anamnes, status och dokumentationshantering.

Behandling/ rehabilitering av individ med spastiska svårigheter.

Strategier

- vid förflyttning

- vid på- och avklädning

- vid hygien

- vid träning

Utbildningen tillhandahåller träningsprogram, scheman och utvärderingsdokument efter behov.

Utbildningens lärandemål:

Ökad förståelse för hur man bör hantera en individ med spasticitet efter hjärnskada.

Ett syfte är att skapa en samsyn för denna patientkategori genom att dela med oss av våra erfarenheter och kunskap oavsett profession.

Mål: 

Efter utbildningen skall du ha ökad kunskap och förståelse för de svårigheter som drabba en person med onormal muskeltonus efter hjärnskada, samt hur du som behandlare kan förebygga och åtgärda dessa svårigheter.

Copyright © 2024, Christin Häggström Utbildning AB. 

Från tidigare deltagare

"Om man redan känner sig supersäker på hur man hanterar spasticitetsproblematik, så kommer Kicki inte med några omvälvande nyheter. Men jag fick bekräftat att jag tänker rätt och det var jättebra att få möjlighet att träffas och prata med andra om hur man samarbetar. Bra kunskapsutbyte mellan kollegor från olika arbetsplatser!" /Fysioterapeut

"Bra att få prova och känna själv! Hade önskat mer av det redan på utbildningen." /Arbetsterapeut


"Fantastiskt tillfälle att kunna nätverka med andra. Så viktigt att Kicki sprider och delar kunskapen mellan alla olika arbetsplatser hon varit på i Sverige. Lika vård för alla!"

/Arbetsterapeut

- Foto: Modern Arbetsteknik, 2022.