Vem är Christin Häggström?

År 1994 tog jag min examen i arbetsterapi i Örebro. Sedan dess har jag skaffat mig erfarenhet som arbetsterapeut på servicehus och på distrikt, på sjukhem och korttidsavdelning, på Rehabiliteringsmedicin med traumatiskt hjärnskadade, Neuroteam och akutsjukvård inom Stroke och Neuro, och på mottagning inom Neuro med framförallt Parkinson och MS-patienter. Hjärnskador har under alla år fascinerat mig, då möjligheter till rehabilitering är oändliga. Ju mer jag lär mig desto mer inser jag att det finns att göra för dessa patienter.

En av de mest omvälvande lärdomar jag skaffat mig kommer från Gunnel Erikssons utbildningar om Kognitiv rehabilitering, med neuropsykologiskt perspektiv. Tack vare Neuropsykolog Alexander Lurias teori, öppnar sig en värld av praktiska verktyg och behandlingsstrategier, då man likt ingen annan teori, fokuserar på patientens resurser i rehabiliteringen.

Nu har Gunnel, efter 20 års spridande av denna viktiga kunskap, gått i pension. Utbildningen har fått enormt god respons genom åren och det vore en stor förlust om den inte skulle erbjudas längre. Både för oss som arbetar med hjärnskaderehabilitering och framförallt för patienterna och dess närstående.

Då detta ligger mig så varmt om hjärtat och jag känner mig trygg i min erfarenhet och kunskap inom området, har jag efter noga övervägande och i nära samråd med Gunnel, beslutat att ta över hennes utbildningskoncept och föra det vidare. Det är ett stort ansvar, och jag är beredd att göra detta fullt ut. Kurser kommer regelbundet att erbjudas på olika platser i Sverige.

Med vänlig hälsning Christin Häggstöm,

Leg Arbetsterapeut och Utbildningskonsult.

/ Täby 2019

Väl mött!

Christin (Kicki) Häggström