Jag erbjuder...

4-dagars grundutbildning för verksamma Fysioterapeuter och Arb­ets­tera­peuter. (Mer information under fliken "Grundkurs").

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

4-dagars fördjupningskurs för verksamma Fysioterapeuter och Arbetsterapeuter. (Mer information under fliken "Fördjupningskurs").

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

1-dagsutbildning för verksamma Sjuk­sköters­kor, Undersköterskor, Rehab­ili­terings­assist­enter, Personliga assist­enter, Kuratorer, Läkare, Bi­stånds­bedömare, Logopeder, Lärare m.fl. (Mer information under fliken "Endagskurs").

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Hands-on-utbildning om spasticitet, 1 dag.

(Mer information under fliken "Spasticitet").

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Handledning

- Handledningsuppdrag riktat mot personliga assistenter, hemtjänst, rehabiliteringsteam inom primärvård mm.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Konsultation

- Uppdragsutbildning anpassade efter förfrågan.

Copyright © 2024 Christin Häggström Utbildning AB

Christin Häggström har sedan 1994 skaffat sig gedigna kunskaper inom neurologi och hjärnskaderehabilitering. Hon har praktisk erfarenhet från hela vårdkedjan. Akutvård inom Stroke och Neuro, Rehabiliteringsmedicin- med traumatiska hjärnskadade, hemrehabilitering i Stroke/ Neuroteam, öppenvård för patienter med MS och Parkinson mm. Sedan 2019 delar hon med sig av sina erfarenheter till kollegor över hela Sverige.